Stołówka szkolna

Szanowni Państwo

Przypominamy, że zgodnie z umową płatność za obiady można sprawdzić po zalogowaniu się na stronie www.stolowki.wizja.net

Wpłat z tytułu wyżywienia należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca wg wybranego  sposobu płatności przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr  35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty

nr 35 1240 1330 1111 0010 7136 9197    lub bezpośrednio w oddziale Banku PEKAO S.A. w Tychach, ul. Niepodległości 35.

W celu zapisania dziecka na obiady rodzic wypełnia Umowę o korzystanie z obiadów w  stołówce szkolnej  (druk do pobrania na stronie internetowej szkoły). Ze stołówki może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły po podpisaniu umowy na obiady. Stołówka szkolna zapewnia posiłki w formie dwudaniowego obiadu. Z obiadu korzysta osoba, która ma podpisaną umowę na posiłki.
Koszt jednostkowy obiadu dla dziecka wynosi:  4.50 zł. – uwzględnia tzw. „wsad do kotła”. Koszt obiadu dla pracowników szkoły uwzględnia dodatkowo amortyzację kuchni i wynagrodzenie pracowników.

Obiady wydawane są w godzinach od 12:15 do 13:30 wg harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny.

W roku szkolnym 2020/ 2021 ze względu na reżim sanitarny uczniowie klas I-III jedzą obiad w czasie przeznaczonym wyłącznie dla nich, poza długimi przerwami, a uczniowie klas IV- VIII podczas długich przerw.
Postanowienia ogólne:
Kuchnia nie wydaje obiadów na wynos.
Kuchnia nie prowadzi sprzedaży obiadów jednorazowych.
Podczas wydawania obiadów w stołówce szkolnej mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek oraz nauczyciele dyżurujący.

W razie pytań prosimy kontaktować się z panią intendentką  pod nr telefonu 577 956 670 .