Realizacja projektu TAURON Internet FTTH

  W naszej placówce realizowany jest projekt wykorzystujący dofinansowanie Unii Europejskiej z działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.tauron.pl/popc