ważne informacje dla uczniów klas ósmych

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aneksy do wszystkich informatorów o egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku, a także zaktualizowaną informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów.

Informacje znajdują się pod podanym niżej linkiem:

Informator o egzaminie ósmoklasisty https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/