Wolontariat

SZKOLNE KOLO WOLONTARIATU ” SERCE NA DŁONI

ABC WOLONTARIATU

Wolontariat – dobrowolna, bezpłatna praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz – osoba dobrowolnie angażująca się w pracę, bez wynagrodzenia, w celu niesienia pomocy innym.

Wolontariuszy można spotkać w różnych dziedzinach życia społecznego, a sam wolontariat może mieć różnoraki wymiar. Wolontariat może dotyczyć zbiórek pieniędzy, żywności lub określonych przedmiotów. Może mieć on jednak zupełnie inny charakter, jak spędzanie czasu i towarzyszenie osobom potrzebującym. Pamiętajmy, że pomoc ta nie dotyczy tylko ludzi, ale również zwierząt – są nimi przykładowo podopieczni schronisk dla zwierząt.

Celem wolontariatu jest kształtowanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, życzliwości oraz bezinteresowności oraz rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych.

W SZKOLE PODJĘTO NASTĘPUJĄCE AKCJE:

• Czary Mary Okulary- Zbiórka okularów na Misje w krajach Środkowoafrykańskich.

• Paczuszka dla Chorego Maluszka- Zbiórka darów dla podopiecznych Śląskiego Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo
w Tychach

• Serce za Odwagę- przygotowanie i zbiórka kartek świątecznych dla Weteranów wojennych.

• Góra Grosza- zbiórka pieniędzy, której celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

• Zbiórka żywności dla podopiecznych Sióstr Misjonarek Miłości w Katowicach- zbiórka darów, dostarczenie ich wraz z dziećmi do Katowic.