Rekrutacja

 

 Informator dla kandydatów do IV klasy sportowej
o profilu piłki ręcznej dziewcząt, koszykówka chłopcy

rok szkolny 2018/2019 r.  dziewczęta i chłopcy rocznik 2008/2009

Pobierz wniosek  – zgłoszenie do klasy sportowej

Pobierz zgodę rodziców

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły:
Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach, kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły, przyjmowani są na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych.
Informacje dotyczące obwodu szkoły:
http://www.mzo.tychy.pl/files/17_01_11_obwody_SP_wg_szkol.pdf

Zgłoszenie należy sporządzić w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej:
https://sp-tychy.nabory.pl/

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły:
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

Uchwała nr 8, z dnia 28 lutego 2014r, dotycząca zasad rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty

ZARZĄDZENIE NR 8 2014/2015   

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach  dnia 26 lutego 2015r.   w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca do klasy pierwszej oraz do klasy czwartej, a także określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów i terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym w Szkole Podstawowej nr 35 z O. I. im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach na rok szkolny 2015/2016