Przedmiotowy System Oceniania

PSO i kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów

Język polski
PSO
klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8
Język angielski PSO klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7  klasa 8
Język niemiecki PSO       klasa 7 klasa 8
Historia i społeczeństwo PSO klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8
Wiedza o społeczeństwie PSO         klasa 8
Przyroda PSO klasa 4 klasa 5 klasa 6    
Biologia PSO   klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8
Geografia PSO   klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8
Fizyka PSO       klasa 7 klasa 8
Chemia PSO       klasa 7 klasa 8
Matematyka PSO klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8
Muzyka PSO klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7  
Plastyka PSO          
Technika PSO klasa 4 klasa 5 klasa 6    
Informatyka PSO klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8
Wychowanie fizyczne PSO klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8
Edukacja dla bezpieczeństwa PSO          klasa 8
Religia PSO klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8
Wychowanie do życia w rodzinie
PSO