Obowiązki/przywileje biblioteki

Obowiązki

Przywileje

Obecność podczas wypożyczeń i opieka nad swoją klasą. Większy dostęp do księgozbioru, pierwszeństwo w wypożyczaniu nowości.
Systematyczne prowadzenie statystyki czytelnictwa w zeszytach łączników. Dobra znajomość zbiorów biblioteki i ich rozmieszczenia na regałach.
Informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa klasy i innych wydarzeniach z życia biblioteki. Nabywanie umiejętności z zakresu obsługi czytelników, wyszukiwania informacji, konserwowania i oprawiania książek.
Włączanie i porządkowanie książek na półkach. Pomaganie w organizacji i pierwszeństwo w udziale w imprezach czytelniczych  (konkursach, wycieczkach).
Pomoc kolegom w wyborze książek. Pochwały i nagrody książkowe dla najaktywniejszych na zakończenie roku szkolnego.
Informowanie nauczyciela polonisty o czytelnictwie uczniów. Bliższe poznanie pracy nauczyciela bibliotekarza.
Zamawianie lektur do języka  polskiego na polecenie polonisty.