Konto Rada Rodziców

Apel do Rodziców


Apelujemy do szanownych Państwa o dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców.
Gromadzone w ten sposób środki są wykorzystywane na zaspokajanie różnorodnych potrzeb Waszych Dzieci. Wzbogacamy księgozbiór biblioteki szkolnej, prenumerujemy czasopisma. Kupujemy nagrody dla uczniów uczestniczących w szkolnych konkursach. Kupujemy pomoce naukowe. Dofinansujemy zajęcia pozalekcyjne. Uzupełniamy drobny sprzęt do pracowni komputerowej.


Roczna składka na pierwsze dziecko wynosi 60 zł., na drugie dziecko 30 zł., kolejne dzieci zwolnione są z opłaty – wpłat można dokonywać w ratach.
 

NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW PRZY SP 35
BANK PKO BP TYCHY
63 1020 2528 0000 0102 0403 7859

Dziękujemy serdecznie za wpłaty.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Rada Rodziców