Classroom – instrukcja

JAK DOŁĄCZYĆ DO CLASSROOM MAJĄC KOD DOSTĘPU – INSTRUKCJA

  1. Zakładamy konto mailowe na gmail-u
  2. Wchodzimy ma naszą skrzynkę mailową na gmail-u i w prawym górnym rogu klikamy kółko z 9 kropkami.
  3. Po rozwinięciu się możliwych narzędzi na samym dole wybierz aplikację Classromm– klikamy w nią.
  4. Otworzy się nowe okno i w prawym górnym rogu klikamy w „+”i wybieramy „Dołącz do zajęć”.
  5. Następnie należy wpisać podany przez nauczyciela kod (nie pomylić się przy wpisywaniu) i dajemy przycisk „dołącz”
  6. Od tej pory uczeń będzie widział zadania, mógł na nie odpowiadać i być oceniany.

Uwaga!

Pisałam to na stronie szkoły do uczniów i wielokrotnie do rodziców, uczniowie muszą mieć konta mailowe na gmailu, czytelne z nazwiskiem imieniem i klasą. Wtedy będą dobrze rozpoznawani i korespondencja przez to będzie czytelna.