Rekrutacja

Pokaz obsługi systemu naboru elektronicznego do szkół ponadpodstawowych, które będzie miało miejsce 9 czerwca 2020 r. o godz. 14.00.

Udział w wydarzeniu  przybliży temat rekrutacji tegorocznym kandydatom – ósmoklasistom oraz ich rodzicom.

Wydarzenie jest bezpłatne i może w nim uczestniczyć dowolna osoba. Informacja o tym przedsięwzięciu znajduje się na stronie naboru slaskie.edu.com.pl