Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do oddziałów sportowych

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,

w tym terminy składania dokumentów, do oddziałów sportowych klas czwartych

szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2020/2021.

Lp

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym *

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy IV

wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.

od 17 lutego 2020 r.

od godz.8.00

do 6 marca 2020 r.

do godz.15.00

od 14 lipca 2020 r.

od godz.8.00

do 15 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klas IV sportowych. do 15 maja 2020 r.

do 1 lipca 2020 r.

do 17 lipca 2020 r.
3. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.  do 18 maja 2020 r.

 do godz. 10.00

 do 2 lipca 2020 r.

 do godz. 10.00

20 lipca 2020 r.

do godz. 10.00

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 18 maja 2020 r.

do godz. 10.00

do 2 lipca 2020 r.

 do godz. 10.00

20 lipca 2020 r.

do godz. 10.00

5. Przyjmowanie świadectwa promocyjnego do klasy IV szkoły podstawowej. od 26 do 29 czerwca 2020 r. 14-15  lipca 2020 r.
6 . Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania. od 26 do 29 czerwca 2020 r.

2 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

20  lipca 2020 r.

do godz. 14.00

7. Podanie do publicznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 1 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

3 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

20  lipca 2020 r.

do godz. 15.00

* rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej