Rekrutacja

Drodzy Rodzice.

Z uwagi na przedłużenie terminu zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach oświatowych do dnia 10 kwietnia 2020 r., informujemy, że terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I i IV uległy zmianie (aktualne w zakładkach rekrutacja na stronie szkoły).

W związku ze szczególną sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zminimalizowania kontaktów osobistych, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, podanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej kandydatów:

– którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, 

– zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

– przyjętych i nieprzyjętych,

nastąpi poprzez informację na stronie internetowej placówki i przekazanie jej e-mailowo i/lub telefonicznie.

Hanna Rabczyńska