Testy sprawności

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego i zamknięciem szkół,  rekrutacja oraz  testy sprawności fizycznej do klasy IV  sportowej na rok szkolny 2020/2021 zostaną przeprowadzone w terminie ustalonym po ponownym otwarciu szkół i rozpoczęciu zajęć lekcyjnych.
                                                                                                                                                 Dyrektor szkoły                                                                                                                                                               mgr  Hanna Rabczyńska