Kodowanie na dywanie

22 maja w klasie III b odbyły się zajęcia otwarte dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
pt. „Kodowanie na dywanie„.
Uczniowie rozwiązywali różne zadania, między innymi dokładali symetryczną część wzoru do uprzednio już ułożonego czy rozszyfrowywali drogę, którą miał przebyć Sznupek.

B.M. M.SZ.